Cộng đồng freelancer Việt Nam, vươn lên tầm cao mới


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 
Gửi bài 03.02.15, 01:23
#2238 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Với xu thế các thiết bị di động ngày càng phát triển hiện này. Tôi tin rằng mobile là mảnh đất màu mỡ với mọi lĩnh vực.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Phone: 0966602130


Elance - freelance jobs Freelancer - freelance jobs Noi hoc tieng anh tot
Gửi bài 18.03.15, 00:44
#2297 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng, sáng kiến cho tương lai.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có công việc cần lập trình nhưng không biết lạp trình.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Gửi bài 30.03.15, 01:48
#2325 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng, sáng kiến cho tương lai.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có công việc cần lập trình nhưng không biết lạp trình.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Gửi bài 03.04.15, 14:45
#2333 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng về ứng dụng, sáng kiến cho tương lai, công việc cần lập trình.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Gửi bài 09.04.15, 18:41
#2343 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng về ứng dụng, sáng kiến cho tương lai, công việc cần lập trình.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Gửi bài 19.04.15, 22:15
#2374 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Top top top top


Gửi bài 11.05.15, 10:51
#2415 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

................


Gửi bài 24.03.16, 23:14
#2558 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng về ứng dụng, sáng kiến cho tương lai, công việc cần lập trình.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Gửi bài 10.04.17, 02:27
#2599 Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..
Ngoại tuyến Xem thông tin cá nhân


03.02.15, 00:58
20

Nhận làm ứng dụng di động android, IOS, winphone, web..

Bạn có ý tưởng, sáng kiến cho tương lai.. nhưng thiếu kỹ thuật.
Bạn có công việc cần lập trình nhưng không biết lập trình.
Bạn có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm nào đó cho riêng mình.
=> hãy liên hệ với mình. Team mình sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn của bạn.
Với đội ngũ lập trình viên dày dặn kinh nghiệm chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đề ra.
Cam kết của mình:
- Dự án hoàn thành đúng deadline.
- Ứng dụng không lỗi (hạn chế lỗi), đạt các tiêu chuẩn quy định
- Xử lý nhanh chóng lỗi phát sinh, hoặc yêu cầu bổ sung
Thông tin liên hệ:
Email: trama9x@gmail.com
Sky: dovancanh_dev
Phone: 0966602130


Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 
Chuyển đến:  
cron
Powered by phpBB